<< Обратно

Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП II

2021-10-19

Проект и главна цел „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки II“
Бенефициент (предприятие получаващо подкрепа): Частна детска
градина Арти ЕООД
Общата стойност на заявлението за подкрепа: 2 460,51 лв.
Начало: 09.07.2021 г.
Край: 09.10.2021 г.