<< Обратно

Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП

2021-05-13

Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.095-3586 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“
 
Бенефициент (предприятие получаващо подкрепа): Частна детска градина Арти ЕООД

Общата стойност на заявлението за подкрепа: 7034,17 лв.
 
Начало: 12.03.2021 г.
 

Край: 12.06.2021 г.