Ние спортуваме

В предучилищна възраст физическите упражнения и движението като цяло са от изключително значение за правилното развитие на децата. За нас е важно да ги мотивираме да спортуват, защото спортът е здраве. Децата, които спортуват развиват добра обща физическа подготовка по забавен начин, и си създават здравословни навици за цял живот. Спортът предлага едно различно поле за изява, където детето получава внимание и уважение, упражнявайки физическите си умения. Така децата формират специфични социални умения, ценностна ориентация към здравето и природата, възпитават определени личностни качества.

В детска градина АРТИ децата имат възможност да избират и практикуват любимия си спорт. Нашите цели са насочени към цялостното развитие на детето: добро здравословно състояние, физическо развитие, познавателна активност, социална ангажираност, емоционална удовлетвореност.

Заедно с екип от висококвалифицирани специалисти и медалисти предлагаме на децата занимания по спорт (обща физическа подготовка), таекуондо, йога, катерене, ски, езда, а от скоро и плуване с професионален треньор в Сан Стефано Плаза.