Ние играем

Наша привилегия е да правим Вашите деца щастливи. Най-много от всичко децата обичат да играят. Играта има важно значение за здравето, възпитанието и интелектуалното развитие на децата. Чрез нея те научават своите първи уроци по любов и разбирателство, уважение и приятелство, самостоятелност и амбициозност. Играейки, децата опознават света, забавляват се и същевременно развиват редица важни умения, знания и качества.

В Детска градина АРТИ играта е силно застъпен елемент от възпитанието и обучението на децата. Ние сме убедени, че процесът на детското развитие е много по-ползотворен, когато децата имат повече време за игра.  

Детската градина разполага с просторни и светли занимални, оборудвани със съвременна мултимедийна техника, с много и най-различни играчки, съобразени с възрастта на децата, които да ги стимулират да се развиват, мислят и опознават света.

Всеки ден децата играят и на открито и се радват на голям озеленен двор с най-различни детски съоръжения - пързалки, катерушки, пясъчник, масички и пейки, а през зимата и снежни човеци. Игрите на открито са изключително важни за физическото и психическото здраве на нашите деца. Те дават възможност за по-висока двигателна активност, закаляване, излагане на слънчева светлина и снабдяване с витамин D. Затова ние се стараем да извеждаме децата всеки ден, дори и през зимните и снежни дни, като се съобразяваме с изискванията. Не играем навън при температури под -5 градуса, силен вятър или дъжд, мъгла.