Ние рисуваме

Много важна е ролята на изобразителното изкуство за пълноценното развитие на нашите деца. Децата имат нужда да стимулират своето въображение, което освобождава мислите им и ги прави уникални личности. Обучаващите ситуации по изобразително изкуство са любими на децата от детската градина, защото мотивът на действие е крайния резултат. Рисувайки децата изразяват своите впечатления и разбиране за предметите, емоционалното си отношение към тях. Те развиват умението си да се концентрират, тренират своето аналитично мислене, изразяват себе си, мислите и желанията си, но преди всичко играят и се забавляват.

Децата са уникални не само в своите рисунки, те са уникални със своите въпроси, игри, със своите творби. Те са уникални като личности. А чрез детската рисунка ние можем да надникнем в тяхната душевност, да разкрием емоционалното им състояние и погледа им върху света.

Изкуството държи децата будни и преоткриващи с любопитство света и заобикалящата ги реалност.

Ежеседмично ние предоставяме на децата възможност да творят с материали като глина, керамика, темпера и др. Приготвяме домашен пластелин по специална рецепта, с който децата много се забавляват. Правим заедно пана и украси за занималните ни. Организираме АРТ- работилници „Мама, татко и аз“, а децата се вълнуват, когато родителите им са ни на гости!