Вие наблюдавате

Наша цел е вашето спокойствие! Ние работим ежедневно пред погледа на родителите, съобразявайки се с препоръките и желанията им, без да нарушаваме нормативните изисквания! Нашият „ден на отворени врати“ е всеки ден!

Частна детска градина АРТИ разполага със система за видеонаблюдение, което позволява на родителите да следят в реално време заниманията в детската градина от своя компютър или мобилен телефон. Всеки родител получава достъп до системата безплатно