Прием и такси

Частна детска градина АРТИ приема целогодишно в двата си филиала на ул. "Оборище" N5 и на ул. "Кукуш" N2 деца на възраст от 1 год. и 6 месеца  до 7 години при наличие на свободни места. При записване на детето се сключва Договор за обучение между родителите и детската градина.

 

Необходимите документи за прием са:

- Персонална информация за детето и данни за връзка с родителите;

 

- Копие от акта за раждане на детето.

 

- Здравно-профилактична карта, попълнена от личния лекар на детето.

 

- Еднократен отрицателен резултат от микробиологично изследване на фекална проба.

 

- Еднократен отрицателен резултат от изследване за чревни паразити:

 

        - изследване на фекална проба за хелминти и протозои;

 

        - перианален отпечатък със скоч лепенка за острици.

 

* Изследванията трябва да бъдат извършени до 15 дни преди постъпване на детето в детско заведение.

 

- Изследване на кръв и урина – извършени една седмица преди постъпването.

 

- Изследване Васерман (само за детска ясла) на единия от родителите, извършено до 6 месеца преди постъпването.

 

- Имунизационен паспорт, издаден от личния лекар, съдържащ данни за извършените задължителни имунизации.

 

- Медицинска бележка за липса на контакт със заразно болен, издадена от личния лекар на детето не по-рано от 3 дни преди постъпването.  

 

 

За Оборище

Месечната такса за целодневно посещение, обучение и грижи 950.00 лв. Таксата включва:

-   Целодневно обучение по основните образователни направления за съответната възрастова група;

-   Занимания по английски език, музика и изобразително изкуство;

-   Медицински грижи;

-   Два профилактични стоматологични прегледа годишно;

-   Контрол на достъп;

-   Видеонаблюдение.

Такса Храна (четири пъти дневно) - 150.00 лв;


За Кукуш

 

Месечната такса за целодневно посещение, обучение и грижи 780.00 лв. Таксата включва:

 -   Целодневно обучение по основните образователни направления за съответната възрастова група;

-   Занимания по английски език, музика и изобразително изкуство;

-   Медицински грижи;

-   Контрол на достъп, охрана, паркинг;

-   Видеонаблюдение.

Такса Храна (четири пъти дневно) - 150.00 лв;

 

 

Форма за записване

Уважаеми родители, с попълването на формата Вие не поемате ангажимент. Ние ще се свържем с Вас в максимално кратък срок. В полето Бележка може да посочите от коя база се интересувате - Оборище или Кукуш.